20 Best of Best Red Dot Award: Design Concept 2011

Saturday, November 26th, 2011 - Hot Design

h3 20 Best of Best Red Dot Award: Design Concept 2011

Air curtains for shower Liu Yi, Luo Jing Jiang & Yuning

class =” style1 “> A’konkret Furniture by Tjiang SUPERTINO Yuwono  class = “style1″> ARROW Prof. Jeon Sung-Su, Professor Kim Ki-Pil, Han Kyung-Chan, Kang Kyung-Rok, Kang Dong-woo & Jeon Ji-Yong  class = “style1″> Creative Helmets Igor Mitin class = “style1″> Digimate, camera ads Lee Sang Ik  class = “style1″> FRIDA Concept Robot Kenny Wong class =” style1 “> GEM by Jarkko Saunamäki Dr. Hannu Nieminen, Marko Luomo, Qifeng Yan and Heikki Naulapää class = “style1″> Kulo Cigar Prof. Gao Liqun, Wang Jun, Zhang Nan, Li Yulin, Liu Rumiao, Ding Ning, Du & Wang Yanan Yancai  class = “style1″> Small Explorer Liao-Hsun Chen, Wei-Ting Chen, Tsai Hui-jou, Dai-Siao Ying & Chen Jia-Wen

class = “style1″> Magic Carp-pet Rug John Leung  class = “style1″> removal of hide-bike rack Song Young, Soyoung Park, Sung Min Hong and Hong Se Won class =” style1 “> Care Kit Lee Sheng-Hung Chen and Yu-Lin  class = “style1″> paper-piao Chairman of Lei Zhang, Christoph John & Jovana Bogdanovic  class = “style1″> Parking Guide for the Shih-chi Chang, Huang Shao-Heng Wang Shou-Yu  class = “style1″> eat the peel of Lu Ying-Jung Chou & Ya Shang

class = “style1″> Philips microorganisms Home Design

 class = “style1″> SoundsGood by Tang Peiqi  class = “style1″> Tea-time Yu Pengtai

class =” style1 “> Topless Shoes Fangtian Prof. Ying, Zhao Xiaoliang, Han Kao, Liu Peng, Meng Qingbao, Ren Mingjun, Yang Xiao, Chen Lin Xuan Lin and  class = “style1″> wormhole Folding seats Igor Lobanov

Yanko design20 Best of Best Red Dot Award: Design Concept 2011 | isengdude | 4.5